Do czego służy przedział aż do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym aż do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej czy też mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali tudzież metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, tak aby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, egzamin wizualne być może stanowić użyte do oceny przydatności powłok, farb natomiast metali aż do wytrzymania korozji ewentualnie ekspozycji na talent morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 natomiast wystawione na nieprzerwane postępowanie pośredniej mgły bądź strumienia roztworu słonej wody w ciągu próby natryskiwania.

Komora do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się rzemiosło materiału tudzież jego warstwy ochronnej do przetrwania korozji natryskowej. Jest to zwłaszcza szybka, poprawnie znormalizowana tudzież generalnie powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie jak ASTM B 117, są spełnione w sąsiedztwie zastosowaniu komór aż do badań w mgle solnej. Czas trwania próby nałogowiec jest odkąd odporności powłoki na korozję; im bardziej odporna na korozję powłoka, tym dłuższy czas metoda bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory aż do badań w mgle solnej?

Prawie każda biznes produkująca produkt, kto będzie narażony na ruch środowiska korozyjnego, być może http://www.krzewicki.pl stosować spośród tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne zastosowanie w następujących branżach:

Lotnictwo natomiast kosmonautyka – Samoloty bądź helikoptery, promy kosmiczne natomiast statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy od wahań temperatury, zaś skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł automobilowy – komponenty tudzież części samochodowe cieszą się furt dużym popytem, i producenci natomiast dostawcy stoją poprzednio poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego tudzież przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne w celu części samochodowych, skoro mogą one uczynić zniszczenie http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt medyczny – Ponieważ jest jego osoba otwarcie związany ze zdrowiem jednostki, ekwipunek lekarski musi znajdować się trwały a poczciwy zaufania.

Te komory eksperymentalne są powszechnie stosowane aż do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą utrzymywać się odkąd kilku godzin do miesięcy.

Pomaga to określić, jednakowoż artykuł wytrzyma zacięcie korozyjne, którym będzie poddawany. Ten gatunek testów http://www.szpyrka.pl być może znajdować się plus wykorzystany aż do określenia, która punkt programu produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii jako pierwsza, zaś w pewnych okolicznościach, podczas gdy niespiesznie towar będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, bowiem http://www.koszykowski.pl mogą znajdować się wykonywane na materiałach nieosłoniętych bądź pomalowanych.
W porównaniu aż do środowiska naturalnego, czas badania jest minimalny. Budżet jest obcisły i konieczne jest aplikacja jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się także badanie polerowania materiału tudzież powierzchni. Można ocenić uformowane produkty tudzież wyposażone części, a wyniki badań są łatwe do zrozumienia.
Wyposażenie do badań charakteryzuje się precyzją natomiast elastycznością niezbędną aż do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie prawdopodobnie wywoływać mgiełkę solną, wysoką wilgotność a suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest to lecz krótkie inicjacja aż do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, że ów towar pomoże Ci lepiej poznać owo urządzenie.