Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, w zasadzie wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy intencja omówić o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy genealogia światła jest jednorodne, to jest modny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże prestiż w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśliby chodzi o projektowanie tudzież oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednak daje mniemanie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą przynieść ulgę w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest masa mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru oraz skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego ważne jest, iżby wydedukować różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wersja urządzenia posiada stałą ośka poziomą a oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten kategoria jest wyposażony w stałą oś pionową i dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż w podobny sposób gatunek A podczas gdy zaś kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten model jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten rodzaj charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, iż rodzaj C jest słynny jak struktury jednokolumnowe. Ten kategoria struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ten gatunek jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej a innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe a odblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był skondensowany opis zastosowań zaś typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów materiał pomoże Ci uzyskać znacznie lepsze pojęcie tych jednostek.