Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, głównie dzięki pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy cel pogadać o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, iżby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, podczas gdy początek światła jest jednorodne, owo jest legendarny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ranga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, o ile chodzi o projektowanie zaś oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, mimo to daje pogląd na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one ulżyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest sporo mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od chwili rodzaju aplikacji natomiast jej zastosowań. Dlatego ważne jest, by odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten gatunek urządzenia posiada stałą oś poziomą zaś oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż tak jak kategoria A podczas gdy zaś wariant B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów gatunek jednostki jest używany aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten kategoria charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać, że odmiana C jest słynny jako struktury jednokolumnowe. Ten wariant struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ten odmiana jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej oraz innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe a lśnienie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był zwięzły zobrazowanie zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów materiał pomoże Ci utrzymywać się daleko lepsze zrozumienie tych jednostek.