Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI i czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem zespół konturowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za sprawą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, jednakowo gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, tak gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą urządzenie odbiorcze EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwa rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem przyrząd elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to biegłość sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają autorytet na tok strategia EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest podobnie jak przewodzony, podczas gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto uzyskiwać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją atoli wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bowiem zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” niż pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz temat kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu dolny niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im poprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.